KONTAKT

Mgr. Beáta Tamašiová
konateľ

PUBS & GAMES, s. r. o.
Poľná 17
P.O.BOX B-138
010 01 Žilina

Juraj Martinka
zodpovedný vedúci
Podhorie 28
013 18 Lietava
tel.: 0911 034 631